กระจกนิรภัยเทมเปอร์


กระจกนิรภัยเทมเปอร์ คือ กระจกที่มีความแข็งแรงมากกว่ากระจกธรรมดา 3-5 เท่า กระจกนิรภัยเทมเปอร์ เกิดจากการนำกระจกธรรมดามาอบด้วยอุณหภูมิสูงและทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริเวณเนื้อกระจกภายนอกเย็นตัวเร็วกว่าเนื้อในของกระจก ขณะที่เนื้อกระจกภายนอกเย็นตัวแล้ว เนื้อในของกระจกจะค่อยๆ เย็น จนเกิดความดันขึ้นส่งผลให้กระจกเทมเปอร์มีความแข็งเพิ่มมากขึ้น