กระจกเจียรริม เจียรปรี


กระจกเจียรริม เจียรปรี คือ กระจกที่มีการเก็บรายละเอียดขอบกระจกหลังจากตัดกระจกแล้ว