กระจกสี (Tinted Float Glass)


     Tinted float glass products are produced by small additions of metal oxides to the float or rolled glass composition. These small additions colour the glass bronze, green, blue or grey but do not affect the basic properties of the glass except for changes in the solar energy transmission. The colour is homogeneous throughout the thickness.

 

     กระจกสี (Tinted Float Glass) ผลิตขึ้นโดยการผสมโลหะออกไซด์เข้าไปใน ส่วนผสม ในขั้นตอนการผลิตกระจก ทำให้กระจกมีสีสัน ผิวกระจกจะร้อน เนื่องจากสีของเนื้อกระจกที่เกิดจากการเติมโลหะออกไซด์
ต่างๆ เป็นตัวดูดความร้อน ทำให้ความร้อน จากกระจกแผ่เข้ามาภายในอาคาร กระจกสีตัดแสงไม่ให้เข้ามา
ภายในอาคารมากและมีการบังแดดได้มากกว่ากระจกใสสามารถ สกัดกั้นความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบ
กระจกสีได้มากกว่ากระจกใส ปริมาณการดูดกลืนความร้อนขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเนื้อกระจก ช่วยลดความจ้า
ของแสงที่ส่งผ่านกระจกสีทำให้ได้แสงที่นุ่มนวลและเกิดความสบายตาในการมอง
ข้อแนะนำ
- ไม่ควรให้ลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศเป่ากระทบผิวหน้าของกระจกโดยตรงเพราะจะ ทำให้กระจกสูญเสีย
พลังงานมาก
- ไม่ควรติดผ้าม่านที่มีความหนาทึบหรือวางตู้เหล็ก หรือสิ่งของอื่นๆ ชิดกับกระจก หรือติด ตั้งปิดบังกระจก
โดยไม่มีการถ่ายเทความร้อน เพราะอาจทำให้กระจกสะสมความร้อนเพิ่มขึ้น และเป็นสาเหตุให้กระจกสี
แตกร้าวได้ง่าย
- ไม่ควรทาสีหรือติดแผ่นกระดาษใดๆลงบนผิวกระจก
- ควรจะต้องมีการตัดหรือฝนขอบกระจกให้เรียบ เพื่อทำให้ขอบกระจกมีความทนทานต่อการแตกร้าวจากแรงดึง
และแรงเค้นที่ผิวและขอบของกระจก

อุตสาหกรรมกระจกต่อเนื่อง คือการนำกระจก Float Glass นำมาประยุกต์ให้เกิด การใช้งานที่ได้ประโยชน์
มากขึ้น