กระจกธรรมดา (Float Glass)


     The float glass process has found worldwide application for the production of glass for construction work. A sensitive process - basic material is melting by high temperature, tough material is "floating" over tin bath and cool down very slowly.For example it can be used as window glass as a precursor for mirror and automotive glass. Float glass is further processed to insulation glass, safety glass or other products.It is the foundation for all kind of glass panes.

 

 

     กระจกใส (Clear Float Glass)กระจกโฟลท  เป็นกระจกมาตรฐาน  หรือกระจกธรรมดาที่ใช้กับชุดงานอุดสาหกรรมการผลิตประตูหน้าต่างอลูมิเนียม  กระจกโฟลท มีหลายชนิดดังนี้ กระจกใสคือกระจกโปร่งแสงที่สามารถมอง ผ่านได้อย่างชัดเจนและ ให้ภาพสะท้อนที่สมบูรณ์ ไม่บิดเบี้ยว สามารถมองเห็นจากภายนอก เข้ามาภายในได้อย่างชัดเจนมีค่าการตัดแสง

ประมาณ 8% สำหรับกระจกใสหนา 12 มิลลิเมตร และตัดแสงได้มากขึ้นตามความหนาของกระจกผิวกระจกไม่ร้อน
เพราะกระจก ดูดกลืนความร้อนได้น้อยมาก
ข้อแนะนำ
- สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก ซึ่งเหมาะกับการใช้งานประเภทแสดงสินค้า แต่อาจไม่เหมาะกับ
ส่วนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เพราะคนภายนอกสามารถมองเห็นเข้ามาภายในได้อย่างชัดเจน
- กระจกใสมีค่าการสะท้อนแสงน้อยจึงเหมาะสำหรับห้องที่ต้องการมองออกไปภายนอก เพราะสามารถมองเห็นภาพทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจน